İçeriğe geç

Sistem Odası Kurulumu Ve Network Dizaynı

Sistem Odası Kurulumu Ve Network Dizaynı

Sistem odası kurulumu ve network dizaynı, profesyonellik ve uzmanlık gerektirir. Kurulumdan önce, sistem odasının yeri tespit edilmelidir. Bu tespitin, alanında uzman kişilerce yapılmalıdır. Çünkü, uzman desteği alınmadan, profesyonel bir sunucu odası kurulumu sağlanamaz. Sistem odası kurulumu, aktif sistem cihazlarının barındırılmasına yönelik, sistem odasının oluşturulmasıdır. Sunucu odası, sistemlerin işleyişi ile kontrolünü de sağlamaktadır. Veri ağı olarak tanımlanan network, veri paylaşımına imkan sunmaktadır. Veri aktarımlarının, hızlı ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Network dizaynı, telekomünikasyon altyapısının düzenlenmesidir. Doğru olarak tespit edilen; enerji ihtiyacı, sistem kurulumu ve dizaynı konusunda önemli bir etkendir. Diğer faktörler ise; nem ve ısı kontrolünün sağlanmasıdır. Sistem Odası kurulumu ile ilgili olarak; öncelikle plan ve keşif yapılmalıdır. Keşfin amacı; yer tespitidir. Alanında uzman kişilerce ve ortam gereklerine göre sistem dizaynı belirlenmelidir. TSE standartlarına göre ürünler kullanılmalıdır. Özellikle, elektrik kablolamada, kablo kanallarının standartlara uygunluğu kontrol edilmelidir. Topraklama üniteleri, yönetmelikte belirtilen kurallara göre uygulanmalıdır. Enerji kablosu, data’yı olumsuz etkileyebileceğinden, enerji ve data kablolarının montajında dikkat edilmelidir. Sistem kurulumu ve network dizaynı, yönetmeliğe uygun şekilde yapılmalıdır. Yönergeler doğrultusunda da uygulanmaktadır. Sistem kurulumu;

 • Riskleri önleyerek, hatasız çalışma ortamı sunar.
 • Sürekli izlenebilme imkanı sağlar.
 • Network yedekleme sistemi ile verilerin, korunmasını sağlar.
 • Sistem dizaynı ile güç yöntemi sağlar.
 • Kamera sistem özelliğiyle kullanıcı denetimine imkan sunar.
 • Ortam ve çevre koşullarını, denetim sistemiyle, kontrol altında tutar.
 • Fiziksel olarak erişimde, yetkilendirme sağlar.
 • Uyarı sistemleriyle, erken önlem alma sağlar.
 • Duman algılama ve akıllı sensör gibi özelliğiyle, yangına karşı önlem alınmasını sağlar.
 • Ağ güvenliği ile etkin koruma sağlar.

Sistem odası kurulumu, kapasite ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlar. İlk sırada; enerji gelmektedir. Enerji ihtiyacının, doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Tespitte dikkat edilmesi gereken, diğer bir konu da; gelecekteki Sistem odası gereksinimleridir. Bu verilere göre, enerji desteği sağlanmalıdır. Enerji konusundaki veriler bu yöntemle hesaplanmalıdır. Kabinetlerin, kalite standartlarına göre dizaynı önemlidir. PDU (protokol veri ünitesi) kullanılarak, aktif güç dağılımı yapılmalıdır. Bu işlem, veri tanımlamasını da sağlamaktadır. Sistem odasının kurulumunda; ısı algılayıcılar ile kamera sistemlerinin dizaynı sağlanmaktadır. Sistem dizaynı; güvenlik açığı ilkesi gereğince; cep telefonu veya bilgisayarlara yönlendirilmektedir. Yani; olası bir durum karşısında, e-posta ve SMS yoluyla, anlık iletiler gönderilmektedir. Sistemsel iletilerle etkin güvenlik sağlanmaktadır.

Network Dizaynı, profesyonel olarak planlanmalıdır. Cihazların birbirine bağlanmasında, kullanılan kablolar özenle seçilmelidir. Çünkü, doğru ve kaliteli kablo kullanımı; altyapıyı desteklemektedir. Yapısal kablolama teknikleri, bilişim sisteminde uzman kişilerce yapılmalıdır. Network kabloların düzenlenmesinde, patch panel önemli bir yer tutmaktadır. Bilişim sistemlerinde, veri aktarımının etkin olabilmesi için gerekli bir platformdur. Bilgisayarlar arasında bağlantı kurularak, iletişimi sağlar. Ağ kartına takılarak kullanılan; patch panel, switch (ağ anahtarı) dizaynı ile birleştirilir. Switch, gereksiz yazılımları engelleyerek, güvenlik sistemlerine destek sağlar. Ağ üzerinde, kullanımı sırasındaki kablo arızalarına da müdahaleyi kolaylaştırır. Kablolama sistemlerinden biri olan; patch panel yapısal özellikleriyle çeşitlilik göstermektedir. Çoğunlukla 24 ve 48 port patch panel kullanılmaktadır. Network kablo sonlandırma işleminde; RJ45 konnektürler tercih edilmektedir. Network dizaynı için kullanılan; kablolarının, bağlantı noktasında yer almaktadır. RJ45 konnektürler; bilgisayarların, yerel ağa bağlanmasını sağlamaktadır. Ağ üzerinden, bilgisayarların; iletişimde bulunmalarına imkan sunmaktadır. Network dizaynı, altyapının tasarlanmasıyla oluşturulmaktadır. Sistem kurulumu ve dizaynı;

 • Güvenlik sistem çözümlemelerinin yapılması.
 • Güvenlik cihazlarının kurulumu.
 • Lokasyon tespiti ve ölçümleri.
 • Lokasyonlar arası bağlantıların kurulumu.
 • Yedekli yapısal altyapıların oluşturulması.
 • Network dizaynı.
 • Kabloların, standartlara uygun kullanımı.
 • Kullanılan yapısal kabloların, korunaklı hale getirilmesi.
 • Kablo uçlarının takibinin yapılması.
 • Etiketleme sisteminin gerçekleştirilmesi.
 • Konnektör sonlanmasının yapılması.
 • Test sonuçları kaydının alınması.
 • Tüm test sonuçlarının saklanması.
 • Müşterinin bilgilendirilmesi; sistem kurulumu ve network dizaynı hakkında hazırlanan, projeye uygun olmalıdır.
 • Sistem Odası Kurulumu Ve Network Dizaynı
4.6/5 - (19 votes)