İçeriğe geç

Network Kablolama Nasıl Yapılır?, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Network Kablolama Nasıl Yapılır?, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Network Kablolama

Network kablolama sistemlerine baktığımızda çeşitli işletmeler, endüstri kuruluşları ve iş yerlerinde sıklıkla tercih edildiğini görüyoruz. Hatta bunun tercihten öte bir zorunluluk olduğunu bile söyleyebiliriz. Özellikle son yıllara baktığımızda teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan bilgisayar kullanım oranı, küçük ya da büyük ölçekli tüm iş yerlerinin network kablolamaya olan ihtiyacını arttırmıştır. İş yaşamının olmazsa olmazı haline gelen bilgisayar sistemleri üzerinden veri alışverişini gerçekleştirmek aynı zamanda bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlayan bir sistemi de zorunlu hale getirmiştir.

Burada bahsettiğimiz network kablolama sistemleri bu konuda devreye girmektedir. Cihazlar arası bilgi alışverişini kolaylaştıran ve veri akışını sağlayan bu sistem ile bilgisayarların birbirine bağlanması mümkün hale gelmiştir. Özellikle çalışma ortamlarında veri aktarım süresini minimuma indiren network kablolama sistemleri çalışanlara büyük kolaylıklar sunmaktadır.

Network Kablolama Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Network kablolama sistemi söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken birtakım önemli detaylar bulunmaktadır. Bu detaylara dikkat etmek network kablolamanın temel çalışma prensibine uygun olarak hareket etmek anlamına gelmektedir. Örneğin, network kablolama sırasında hangi malzemelerin tercih edileceği, bu sistemin hangi amaçla kullanılacağı ve network kablolalama sisteminden beklenen verimin ne olacağı konuları dikkate alınmalıdır. İhtiyaca uygun olarak oluşturulan bu sistem farklı ortamlarda farklı şekiller ile karşımıza çıkabilir. Burada önemli olan ihtiyacımızın ne olduğunu bilmek ve buna uygun bir sistem oluşturmaktır.

Bir nevi kablo sistemlerini düzenlemek, tek bir çatı altında toplamak ve bir merkezden yönetmek anlamına gelen network kablolama işlemleri sırasında kullanılacak kablolar ağ yapısına göre değişiklik ve çeşitlilik gösterir. Bu noktada kablolama yapmak için ihtiyaca uygun olan kablo türleri tercih edilmelidir. Piyasada en sık karşılaştığımız kablo türleri koaksiyel, STP, UTP, çift bükümlü ve fiber optik kablolardır. Hangi kablo türünün ihtiyaca ve ağ yapısına uygun olacağının kararı verilirken mutlaka alanında uzman kişilerden yardım alınmalıdır. Aksi bir durumda profesyonelce yapılmayan kablolama işlemleri uzun vadede bazı problemler ortaya çıkarabilir.

Network Kablolama Nasıl Yapılır?, Nelere Dikkat Edilmelidir?

Network Kablolama Nasıl Yapılır?

Network kablolama sistemlerinin oluşturulması için öncelikle kablo türüne karar verilmelidir. Bu kablo türü ağ yapısına ve ihtiyaca göre değişiklik gösterebilir. Ancak hangi tür kablo tercih edilecekse dikkate alınması gereken ilk şey kabloların kaliteli olmasıdır. Çünkü network kablolarının üretim şekilleri doğrudan kullanımını etkilemektedir. Belirtilen kalite standartlarına uygun kabloların tercih edilmesi network kablolama sistemlerinden alınacak verimi en üst noktaya çıkaracaktır. Aynı zamanda amacına uygun olarak seçilen kablo türleri de kullanıcılarına uzun ömürlü bir kullanım sunacaktır.

Seçilen kablo türünün ardından kablolama işlemleri gerçekleştirilir. Bu sırada her ekipmanın tam ve eksiksiz bir şekilde hazır bulunması oldukça önemlidir. Kablo, kabloya uygun konnektör ve kablo sıkma pensesi gibi malzemeler önceden hazırlanmalı işlem sırasında oluşabilecek herhangi bir aksaklığa müsade edilmemelidir. İşlemin kısa sürmesi ve işlemden başarılı sonuç alınabilmesi için bu adım oldukça önemlidir.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından işleme ilk olarak kablolardan başlanır. Bir sıkma pensesi yardımıyla kablo uçları soyulur ve ardından kablo konnektöre takılır. Bu işlem her bir kablo için ayrı ayrı olarak gerçekleştirilir. Bu esnada kabloların uygun yerlere yerleştirilmesi ve doğru sıralama ile takılması oldukça önemlidir. Kablo yerleştirme işleminin tamamlanmasının ardından sıkma pensesi ile kablo ve konnektör arasındaki bağlantı sağlanır. Bundan sonraki son adım da gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği adımdır. Yapılan işlemin ne kadar başarılı olduğu yapılan son kontroller sonrasında belli olur. Eğer kontrollerde herhangi bir problem ortaya çıkmazsa network kablolama işlemleri bu şekilde sona etmiş olur.

Network Kablolama Nasıl Yapılır?, Nelere Dikkat Edilmelidir?

 

4.8/5 - (5 votes)