İçeriğe geç

TCP/IP NEDİR

TCP/IP NEDİR

TCP/IP nedir . İki veya daha fazla internet üzeri cihazın (bilgisayarın) birbirlerine bağlanabilmesini sağlamak için bazı protokollere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlardan bazıları da TCP/IP’dir. Bu protokol ayrıca network üzerinde iletişim oturumu olarak da kullanıma sunulabilir. İnternet oturum grubunun tamamı bazı kurallar dahil olan başka pakete dahil olsa da genellikle TCP/IP diye isimlendirilir. TCP/IP hedefe hangi şekilde ulaşacağını ve alınacağını belirleyip uçtan uca şifreleme sağlayarak veri olanaklarının internet aracılığı ile nasıl biçimde değişeceğini belirler. TCP/IP çok az bir merkezi yönetim ile yetinmekle beraber diğer bağlanan cihazın arızasından kolaylıkla kurtulabilir şekilde tasarlanıp sunulmuştur. TCP kullanılacak uygulamalar toplanan bir ağ sisteminde nasıl iletişim formülleri kurabileceğini tanımlar. Kurduğumuz ortak ağda iletilen mesajın iletilmeden ve gönderilen adreste kullanıma geçmeden önce küçük paketlere nasıl kurulacağını da öğretebilmektedir. IP ağda oluşan her paketin gönderilene ulaştığına emin olmak amacı ile nasıl adres teslim yapılması gerektiğini tanımlar. Ağdaki her ağ kullanıcısı bilgisayarı, iletilen gönderinin gönderene yönlendireceğini belirlemek amacı ile IP adresini kontrol altında tutar. IP, UDP protokolüne karşı yavaş bir yolculuk sağlasa da güvenli bir yol da gittiğinizden emin olursunuz. UDP protokolünde ağ sistemindeki yoldaki verinin karşıda ki bilgisayara ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmez. Bu sayede gönderilen veri karşı tarafa çok hızlı gönderilir, güvenli bir yolculuk vadetmez. TCP dediğimiz protokolün açılımı da Transmission Control Protocol şeklindedir. TCP/IP nedir sorusuna internetin temeli cevabını çok rahat verebiliriz.

TCP/IP’NİN TARİHÇESİ

TCP/IP’nin tarihçesi nedir? İnternet yıllar öncesinde ilk keşfedildiğinde oluşturulan verilerin nasıl ve hangi protokolle taşınacağı, işlemlerin nasıl gerçekleşeceği ve adres teslimin nasıl olacağı hakkında belli ölçülerde birçok standart ortaya çıkmıştır. IEEF üyeleri Vinton Cerf ve Robert Kahn, 1974 senesinde yayımladıkları içerikte oluşan standartlar sayesinde internetin babaları olarak adlandırılırlar. IEEF üyelerinin açılımı The Institute of Electrical and Electronics Engineers şeklindedir. Yanda kısaca yer verdiğimiz bu tarihçe aslında sadece TCP/I değil internetin tarihçesi olmaktadır. TCP/IP ve internet resmen ayrılmaz ikilidirler. TCP/IP internetin temeli olarak adlandırılır.

TCP protokolü ilk önce 1974 yılında bir makalede duyulmuştur. Bu makale A Protokol For Packet Network Intercommunication isimli bir makaledir. Oluşturulan veri paket halinde bölünerek karşı cihaza gönderildiği için anahtarlamalı olarak belirtilir. Birçok paketli protokolün birleşmesiyle oluşan TCP/IP, internetin en temel protokollerini barındırır. İsmin TCP kısmı veri gönderiminde önemli noktalarda rol oynarken IP kısmı ise gönderim ağındaki taşımayı belirtir. TCP/IP şimdiki zamanda İnternet Mühendisliği Görev tarafından korunmaktadır. İnternet Mühendisliği Görev Gücü olarak adı geçen kuruluş internette belirlenen işlerin akış şeklini ve standart düzeylerini toplayarak, temel bir literatür haline gelmiştir. Çalışan gruplar sayesinde yeni literatürler ve prensip durumları oluştu. IETF’nin bu prensipleri oluşturma amacı, bu literatürlerin herkesin kullanmasını, tüketmesini sağlayabilmek ve sağlıklı bir internet temeli oluşturarak gelişmesine olanak sunmaktır. Bu sayede sağlıklı bir internet iletişimine olanak sağlamış oluyor. Günümüzde gerçekleştirdiğimiz birçok internet ağ işlemleri sırasında işlemin arka planında bu ve buna benzer pek çok işleme rastlamaktayız.

TCP/IP NASIL ÇALIŞIYOR?

TCP/IP oluşturduğu ağda belirlediği başka bir cihaz tarafından kullanıcıya veya alıcıya hizmet sağlayan bir sistem modelini oluşturur. Toplu olacak biçimde TCP/IP vatansız olarak adlandırılır. Bu anlamda her bir müşteri, kullanıcı isteğinin yeni bir istek doğrultusunda olmayışının yeniliğinin anlamına gelir. Sıfatlandırılan vatansız olmak, ağ sistemindeki yolları sürekli kullanılması için serbest bırakmayı hedefler. Bununla beraber katmanlardan nakilin durumsal olduğunu bilmeliyiz. Tek bir tane mesaj ulaştırdıktan sonra mesajdaki paketlerin tamamı alınana, ulaştırılana ve monte edilene kadar oluşan bağlantı kesilmez yerinde aynen kalır.

Oluşan ağlar üzerinden gönderilen paketlerin ulaşacağı adres belirlendikten sonra gideceği adrese ulaşmasını söyler. İnternet ağındaki herhangi bir cihazla kurulacak bağdaki gönderilen paketin alıcısına farklı zaman aralıkları ile cihaza iletilmesine izin verilir. TCP/IP ağda kurduğumuz iletişimi tamamlamak için bazı bilinen katmanlardan geçer, bu katmanların her birinin farklı teslim görevleri vardır. Veriler alınmadan bilinen dört ayrı katmandan geçer, daha sonra TCP/IP verileri tekrardan bir araya getirmek için alıcıya ulaştırmak için başta kullanılan birbirinden farklı katmanları tam tersine çevirir.

 

TCP/IP AVANTAJLARI

-Birden çok oluşturulan ağ üzerindeki yönlendirme oturumunu, protokolünü destekler.

-Farklı olan teknolojik cihazlar, bilgisayarlar arasında genellikle veri kullanımı için bağlantı kurmamızı destekler.

-Oluşturulan iletişim kurumundan bağımsız bir çalışma ortaya koyar.

-TCP/IP modeli yüksek sunucudan, istemci özelliğini ortaya çıkarır.

-TCP/IP modelini tamamen bağımsız bir durumda da çalıştırabilirsiniz.

-TCP bağlantı yollu bir protokol olup oluşturulan ağdaki her cihaza, bilgisayara IP atar ve böylelikle tanımlanan cihaz ağ üzerinde tanımlanır.

TCP/IP DEZAVANTAJLARI

-TCP/IP kurulumu ve oluşan ağda ki yönetimi sizi zorlayabilir.

-Doğada jenerik olmayıp oturum, protokol yığınını temsil etmez.

-Protokol, hizmet ve birkaç kavramı daha net bir halde ayrım yapamaz.

-Oluşturduğumuz veya kullandığımız ağın geniş bir ağ olmasını ister. PAN ve LAN gibi küçük ağlar için tasarlanmamıştır.

-TCP/IP protokolünün ağ sistemindeki yolculuk sonrası veya başta istek doğrultusunda değiştirilmesi kolay değildir.

-En önemli dezavantaj ise TCP/IP olmadan internete bağlanamazsınız, erişim durur.

TCP BAĞLANTISI NASIL KURULUR?

TCP protokolünün çalışma aşamasındaki mantık üç aşamada gerçekleşir. Birinci aşamamızda oluşturulan ağdaki hedef cihaza bağlantı gönderilir. İkinci aşamada karşı tarafa isteğin gönderildiği bağlantının gerçekleştiği onaylanıp veri gönderimi başlar. Buna veri transferi de diyebiliriz. Üçüncü aşamada ise veri gönderiminin yani veri transferinin tamamlandığı karşı tarafa iletilerek bağlantı sona erdirilir. Bu üç aşama gerçekleştiği takdirde bu işlem “State“ işlemi olarak adlandırılır. TCP’de önemli bu üç ana aşamamız gerçekleşirken birkaç ara durumda oluşmaktadır.

TCP/IP NEDİR

4.7/5 - (16 votes)