İçeriğe geç

Tcp ip Katmanları

Tcp ip Katmanları

TCP/IP KATMANLARI HAKKINDA BİLGİLER

TCP/IP nedir? TCP/IP iki veya daha fazla elektronik cihazın, bilgisayarın birbirlerine bağlanma ihtiyacı duyduklarında bunu sağlayan protokoldür. Bu protokoller sadece bir tane TCP/IP ile sınırlı kalmaz başka protokollerde mevcuttur. Bu protokol hakkında network üzerinden iletişim aracı olarak da kullanılabilir. İnternet protokolü az bir merkezi yönetim gerektirir ve iletişim kurulan karşı taraf cihazın arızasından ustalıkla kurtulabilir, korunabilir. Kurulan ortak iletişim ağı hakkında karşı tarafa gönderilen adreste kullanıma geçilmeden önce küçük paketlere kurulumunu da anlatır. Peki ya ikisi arasındaki fark nedir? IP ağda oluşmuş her paketin gönderilen tarafa ulaştığını emin olmak için nasıl adrese ulaşması gerektiğini tanımlar. IP, UDP protokolüne karşı yavaş bir gönderim sağlasa da gözünüz arkada kalmadan güvenli bir yolculuk yaşandığından emin olursunuz. Az önce biraz bahsettiğimiz UDP protokolünde ağ sistemindeki yoldaki gönderilen verinin karşı tarafın cihazına ulaşılıp ulaşmadığı kontrol edilmez. Verinin hızlı gitmesi de bu yüzdendir, güvenli bir yolculuk vadetmez. TCP/IP internetin temelidir cevabını çok kolaylıkla verebiliriz. TCP/IP aynı zamanda birçok protokolü de içinde barındırır. Örnek vermek gerekirse FTP(File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer) protokollerini verebiliriz. TCP/IP’de cihazdan yolculanan veriler paketlenir, paketlenme işlemini katmanlara ayrılarak gerçekleştirir. Gönderilenler cihaza ulaştığında katmanlara ayrılarak paketlenen veriler teker teker açılarak veri ulaştırılır. Katmanlar dediğimiz kısım dört ayrı katmandır. Application (uygulama), Internet, Network Interface (ağ ara yüz), Transport (Taşıma). Bu saydığımız katmanları tanımlayıp, açıklayalım.

UYGULAMA (APPLİCATİON) KATMANI:

Application katmanı hakkında gönderime hazırlanan veri paketini göndermek isteyen uygulama, kullanılan dosya şekli tespit edilen protokolün farklı bir türüne göre birbirinden farklı oturumlar devreye girebilir. Bunlardan bazıları HTTP, FTP, SMTP, TELNET ve benzeri programlar aracılığı ile taşıma oturumlarının haberleşmesini sağlar. Uygulama (Application) görevini tamamladıktan sonra görev artık taşıma katmanına geçer.

AĞ ARAYÜZ (NETWORK INTERFACE) KATMANI:

Ağ erişim katmanı ağa doğrudan erişim sağlar yani gönderilen verilerin son adresidir. Verileri fiziksel bir biçimde taşımasını sağlar. Ethernet, ATM, HSSI, OC, Token Ring, FDDI ve Wi-Fi tüm oluşan ağ yüzlerine örnektir. Ağ ara yüz (Network Interface) de kullanıma sunulan ve veri ulaşımının fiziksel biçimini sağlayan en yaygın durumda olan yerel bir ağ teknolojisidir.

OSI

Anlattığımız TCP/IP gibi OSI de iki ya da daha fazla teknolojik cihazın, bilgisayarın birbirlerine bağlanmasının nasıl olacağını tanımlamakta rol oynar. İnternet üzerinden oluşan cihaz ağları oluşturulurken uygulanan donanımsal ve yazılımsal olanak yerine oturtan bir standart olarak geçer. Ayrıca çıktığı döneminde üretici bağımlılığı fikrini ve standardını ilk ortadan kaldırmış ilk model diye geçer. OSI modeli de aynı TCP/IP gibi oluşturulma aşamasında birçok katmanlara ayrılarak iş görür. Bu katmanlar Veri Bağlantı katmanı, Taşıma katmanı, Ağ katmanı, Fiziksel katman, Sunu katmanı, Oturum katmanı, Uygulama katmanı olacak şekilde ayrılır. Saydığımız her katmanın görevleri farklı olmakla birlikte temel amacı veriyi bir sonraki sıradaki katmana ulaştırmaktır.

FİZİKSEL (PHYSİCAL) KATMAN:

Belirttiğimiz OSI modeli hakkında katman sıralamasındaki ilk katmanı olarak bulunur. OSI modelinin donanım katmanıdır. Radyo, elektrik sinyal verimlerinden sorumludur fiziksel (Physical) katman. FDDI ve ATM gibi oluşmuş protokoller bu katmanda görev yapar.

VERİ BAĞLANTI (DATA LİNK) KATMANI:

Veri Bağlantı (Data Link) katmanı hatasız bir veri iletişimini sağlamak için bahsi geçen fiziksel katmanın iletişim yetkilerini ve uyması gereken kuralları belirler. Veri bağlantı katmanında Ethernet gibi iletişim yöntemleri çalışır ve iletişim halindeki veriyi kendine uygun bir biçime getirir. Veri bağlantı katmanının büyük kısmı ağ kartı denilen kısım içinde çalışır. Oluşan ağın hangi bilgisayar tarafından kullanıldığının tespitini etmede, oluşuma giren diğer elektronik cihazları tanımlama ve ilk katman olarak belirttiğimiz fiziksel katmandan iletilen verinin hata ve olumsuz gereksinim kontrolü burada yapılır.

AĞ (NETWORK) KATMANI:

İletişimde iletilecek verinin fiziksel yolunun belli olduğu katmandır. Adres çözme ve adres teslim işlemleri bu katmanda gerçekleşir. IP(Internet protocol) adresini hedef bulmak için kullanır. Yani kısaca iletişim esnasındaki veri paketleme işlemi ve veri iletimi bu katmanda sağlanır.

TAŞIMA (TRANSPORT) KATMANI:

Alt ve üst katmanlar arasında geçit olan bir katmandır. Bu katman iletişimdeki verinin nasıl iletileceği konusuyla ilgilenir. UDP ve TCP adlı protokoller bu katmanda çalışırlar. Taşıma (transport) katmanında verinin uçtan uca hangi oturumlar veya protokollerden yardım alınarak iletileceği belirlenir.

OTURUM (SESİON) KATMANI:

Bu katman bağlantı ve oturum düzenlenmesi ile ilgilenir. İletişimdeki uygulama arası bağlantı kurumu, yönetim ve son bulmasında rol oynar. Cihazlar birden çok teknolojik cihazla iletişime geçtiği esnada yanlış bir bilgisayarla olan iletişimi engeller doğru adresi sağlar. Protokol katmanı veri iletimi veya güvenliğinde bir sorun gerçekleşti ise oluşan verinin tekrar iletimini sağlamaktadır. Net BIOS, NFS, SQL, Sockets adlı protokoller bu katmanda çalışırlar.

SUNU (PRESENTATİON) KATMANI:

Bu katmanın görevi ise verinin iletilecek olan cihazda anlaşılacak bir şekle çevrilmesi sağlanır. Uygulama katmanına iletişim anında veri iletiminde veriler üzeri dönüştürme ve veri üzeri kodlama işlemleri yapılır. Verilerin şifrelenmesi, sıkıştırılması, çözümlenmesi ve genişletilmesi sunu (presentation) katmanında gerçekleşir.

UYGULAMA (APPLİCATİON) KATMANI:

Uygulama katmanı saydığımız tüm katmanlar arasında kullanıcıya en yakın olan katmandır. Doğrudan bir şekilde yazılım uygulamasıyla etkileşime girerek iletişim doğruluğunu sağlar. Oluşan iletişimde kullanıcı tarafından bizzat çalıştırılan web tarayıcı katmanları, eposta, veri tabanı yazılımları, oturumları bu katmanda yer almaktadır.

İNTERNET KATMANI:

Bu katmanda verinin kaynak tarafından alıcıya yönlendirilmesi sağlanır. IP adresi kaynak olup bu katman da iletilen veriye eklenir. Genel bir bakarsak internet katmanı ağdaki veri paketlenmesinde, işleme konusunda ve yönlendirmesinde sorumludur.

Tcp ip Katmanları

4.5/5 - (32 votes)
Etiketler: