İçeriğe geç

Switch Nedir

Switch Nedir

Switch Nedir?

Teknoloji çağında olmamız ve hemen hemen tüm işlerimizde artık bilgisayarları kullanıyor olmamız, bazı noktalarda daha etkin ve verimli çözümler üretilmesine sebebiyet vermektedir. Switch de bu noktada imdada yetişen ve özellikle işyerinde oldukça verimlilik sağlayan bir unsurdur.

Switch, kelime olarak anahtarlama olarak çevrilse de cihazın adı Türkçeye ağ donanımı olarak girmiştir fakat bu adıyla kullanımı pek yaygın değildir. Switch, bilgisayar ve bazı cihazları birbirine bağlayan ve aralarında haberleşmeyi mümkün kılan bir cihazdır. Böyle bir cihaza neden ihtiyaç duyulduğuna ise daha sonra değineceğiz.

Switch ile daha önce de belirttiğimiz üzere sadece bilgisayarlar birbirlerine bağlanmamaktadır. Ağ donanımları ile beraber yazıcılar da switch ile birbirine bağlanabilir. Şimdi dilerseniz ne işe yaradığına ve hangi avantajlara sahip olduklarına değinelim.

Switch Ne İşe Yarar?

Bilgisayarların birbiriyle bağlı olması sayesinde çok sayıda işlem yapılmaktadır ve bir nevi internet mantığı da bu noktadan ortaya çıkmıştır. Fakat internet olmadan da bilgisayarları birbiriyle bağlamak mümkündür ve bu iş için switch kullanılabilir.

Switch kullanarak bilgisayarlar arası haberleşme mümkün olmaktadır. Hem de günümüz internet altyapısı düşünüldüğünde ciddi anlamda hızlı bir şekilde bu durum gerçekleşmektedir. Switchin sahip olduğu hız, aradaki haberleşmenin de hızını belirleyen unsurdur ve 1000 Mbps hıza sahip bir switch ile oldukça hızlı işlemler yapılabilir.

Switch kullanımı ile internet olmadan da bir işyerindeki bilgisayarlar arası mini internet ortamı oluşturmak mümkündür. Bu sayede sadece o ağdaki bilgisayarlara hizmet verecek uygulamalar hazırlanabilir ve kullanılabilir.

Switch Nedir

Switch Avantajları Nelerdir?

Switch, hız yönüyle zaten başlı başına bir avantaja sahiptir. Ayrıca switch yapılandırması yapılarak ağ trafiği de daha verimli bir hale getirilebilir. Güvenlik anlamında bağlı cihazlar için avantaj sağlarken dosya transferi gibi işlemler daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Switch Türleri Nelerdir?

Switch, kullanım alanına göre farklı türlere sahiptir. Sağladığı avantajlardan dolayı birçok farklı durum için kullanılması, türlerinin de fazla sayıda olmasına sebep olmuştur. Özel amaçlar için farklı çeşitleri ortaya çıkarken, bu sayede daha da çok gelişmesinin önü açılmıştır. En azından aşina olunması açısından switch türlerini;

 • Push Button Switch
 • Tact Switch
 • Micro Switch
 • Panel Mount Switch
 • Slide Switch
 • Rocker Switch
 • Toggle Switch
 • Thumbwhell Switch
 • Smd Switch
 • Dip Switch
 • Hook Switch
 • Reed Switch
 • Ethernet Switch
 • Poe Switch
 • Smart Switch olarak listeleyebiliriz.

Switch ve Hub Kıyaslaması

Switch ve hub, aynı amaca hizmet ettiği için sıklıkla kıyaslanmaktadır. Yerel bir ağ oluşturmak için tercih edilen bu cihazlardan switchin birçok noktada huba üstünlük sağladığını söyleyebiliriz. Öncelikle hız açısından switch daha üstündür. Hub, tüm portlara veriyi sürekli aktarırken switch sadece ilgili porta veriyi gönderir. Bu da hıza etki ederken switchin daha zeki olduğunu kanıtlar. Ayrıca sürekli olarak her porta veri gönderilmesi elektrik tüketimini de artırmaktadır.

 

Switch Nedir

4.2/5 - (11 votes)