İçeriğe geç

OSI Modeli

OSI Modeli

OSI Modeli nedir?

Açık sistemler ara bağlantı (OSI) modeli, çeşitli iletişim sistemlerinin standart protokoller kullanarak iletişim kurmasını sağlayan Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından oluşturulan kavramsal bir modeldir. Sade olarak, OSI, farklı bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle iletişim kurabilmesi için bir standart sağlar.

OSI Modeli, bilgisayar ağları için evrensel bir dil olarak görülebilir. Bir iletişim sistemini, her biri sonuncusu üzerine yığılmış yedi soyut katmana bölme kavramına dayanır.

OSI Modelinin her katmanı belirli bir işi gerçekleştirir ve kendisinin üstündeki ve altındaki katmanlarla iletişim kurar. DDoS saldırıları, bir ağ bağlantısının belirli katmanlarını hedefler; uygulama katmanı , hedef katman 7’ye saldırır ve protokol katmanı, hedef katman 3 ve 4’e saldırır.

OSI Modelinin yedi katmanı nelerdir?

7. Uygulama katmanı

Bu, kullanıcıdan gelen verilerle doğrudan etkileşime giren tek katmandır. Web tarayıcıları ve e-posta istemcileri tarzı bazı uygulamalar, iletişimi başlatma konusunda uygulama katmanına güvenerek hareket eder. Ancak, istemci yazılım uygulamalarının uygulama katmanının bir parçası olmadığı açıkça belirtilmelidir; daha ziyade uygulama katmanı, yazılımın kullanıcıya anlamlı veriler sunmak için dayandığı protokollerden ve veri manipülasyonundan sorumludur.

6. Sunum katmanı

Bu katman, verilerin uygulama katmanı tarafından kullanılabilmesi için hazırlanmasından birincil olarak sorumludur; başka bir deyişle, katman 6, verilerin uygulamaların tüketmesi için sunulabilir olmasını sağlar. Sunum katmanı, verilerin çevrilmesi, şifrelenmesi ve sıkıştırılmasından sorumludur.

5. Oturum katmanı

Bu, iki cihaz arasındaki iletişimi açıp kapatmaktan sorumlu katmandır. İletişimin açılması ve kapanması arasındaki süre, oturum olarak bilinir. Oturum katmanı, oturumun değiş tokuş edilen tüm verileri aktarmak için yeterince uzun süre açık kalmasını sağlar ve ardından kaynak israfını önlemek için oturumu hemen kapatır.

4. Taşıma katmanı

Bu katman, iki cihaz arasında bulunan uçtan uca iletişim konusunda sorumludur. Bu, oturum katmanından veri alarak aldığı verileri katman 3’e göndermeden önce segment ismindeki parçalara ayırmayı içerir. Alıcı cihazdaki taşıma katmanı, segmentleri oturum katmanının tüketebileceği verilere yeniden birleştirmekten sorumludur.

3. Ağ katmanı

Ağ katmanı, iki farklı ağ arasındaki veri aktarımını kolay bir hale getirmekten sorumludur. Haberleşen iki cihaz aynı ağdaysa, ağ katmanı gereksizdir. Ağ katmanı, taşıma katmanındaki segmentleri paket adındaki daha küçük birimlere ayırarak bu paketleri diğer cihazda tekrar birleştirir. Ağ katmanı ayrıca verilerin hedefine ulaşması için en iyi fiziksel yolu bulur; bu, yönlendirme olarak bilinir.

2. Veri bağlantısı katmanı

Veri bağlantı katmanı, AYNI ağdaki iki cihaz arasında veri aktarımını kolaylaştıran veri bağlantı katmanı dışında, ağ katmanına çok benzer. Veri bağlantı katmanı, paketleri ağ katmanından alır ve bunları çerçeve adı verilen daha küçük parçalara ayırır.

1. Fiziksel katman

Bu katman, kablolar ve anahtarlar gibi veri aktarımında yer alan fiziksel ekipmanı içerir. Bu aynı zamanda verilerin 1’ler ve 0’lardan oluşan bir dizi olan bit akışına dönüştürüldüğü katmandır. Her iki cihazın fiziksel katmanı, her iki cihazdaki 1’lerin 0’lardan ayırt edilebilmesi için bir sinyal kuralı üzerinde anlaşmalıdır.

OSI Modeli

osi

4.2/5 - (8 votes)