İçeriğe geç

Network Yönetim Sistemi

Network Yönetim Sistemi

Ağ Yönetim Sistemi Nedir, Ne İşe Yarar?

Ağ yönetim sistemi, PC, server, hub, switch, routher gibi LAN ve PAN altyapısında bulunan tüm cihazların tek merkezden yönetilmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayan sistemdir. Network izleme ve yönetim sistemi ile tüm cihazların envanterleri çıkarılabilmektedir. Ağ yönetimi ile veri iletişim ağlarının tasarlanması, temini, kurulumu ve yönetimi sağlanır.

Network Yönetim Sistemi

Ağ yönetimi ile ağ alt yapısının değişikliğe ihtiyacı olup olmadığı tespit edilebilmektedir. Bu sistem birçok kurumsal işletme için büyük önem taşıyan ağ yönetiminin kontrolü, verimliği, oluşabilecek sorunların önceden ön görülmesi ve güvenlik değerlendirilmesinin yapılmasına olanak tanır. Ağ yönetim sistemi ile işletmelerde iletişimin hızlı ve yönetilebilir olması sağlanır.

Network Yönetim Sistemi Çeşitleri

Cihazlar arasında bağlantı kurmayı sağlayan çeşitli ağ yönetimleri bulunmaktadır. Ağ yönetim sistemi çeşitleri Local Area Network (LAN-Yerel Alan Ağı), Metropolitan Area Network ( MAN- Metropol Alan Ağı), Wide Area Network (WAN- Geniş Alan Ağı), Virtual Private Network (VPN- Sanal Özel Ağ)ve Storage Area Network ( SAN- Depolama Alan Ağı şeklinde sıralanabilir.

Network Yönetim Sistemi

LAN olarak bilinen yerel alan ağı yalnızca birkaç cihazın birbirine bağlanarak sınırlı bir alanda ağ oluşturmaları ile meydana gelir. MAN adıyla bilinen metropol alan ağı ise üniversite yerleşkesi gibi geniş alan içerisinde kullanılan ağ çeşididir. WAN- Geniş Alan Ağı ise adından anlaşılacağı üzere çok geniş alanlardaki cihazların birbirine bağlanması ile oluşan ağdır.

Ağ Yöneticisi Nedir Ne İşe Yarar?

İşletmelerin ve kurumları ağ yapısını kurma ve düzenleme işini üstlenen kişilere ağ yöneticisi denir. Çok fazla bilgisayar ve ağı aynı anda kullanan kurumlar ve işletmeler ağ yönetim sistemi içerisinde karmaşıklık ve sorun oluşmaması için ağ yöneticilerinden destek alır. Ağ yöneticileri çoğunlukla bilişim, gıda, eğitim, kamu ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır.

Network Yönetim Sistemi

Ağ yöneticileri birden fazla fonksiyon ile çalışabilir etkin ağ tasarlamak, ağı korumak ve zararlı yazılımları temizlemek, bilgisayar ağlarını kullanabilmek ve onarmak, ağın depolama birimini kontrol etmek gibi görevleri üstlenir. Ayrıca ağın planlanan saatlerde çalışıyor olmasını sağlamak, ağın performansını yükseltmek, günlük yedeklemeleri ve donanımları kontrol etmek de ağ yöneticilerinin görevleri arasındadır.

Ağ Yönetim Araçlarının Kullanım Amaçları Nelerdir?

Ağ yönetimi çeşitli araçlar ve teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Network yönetim sistemi için doğru ürün ve çözümleri kullanmak ağ kullanımında verimliliği arttırmaktadır. Bu nedende ağ yönetim araçlarının seçimi oldukça önemlidir.

Network Yönetim Sistemi

Ağ yönetim araçları kontrol, izleme, dağıtım, koordinasyon, ayırma, planlama ve dağıtım amacıyla kullanılır. Birden fazla bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılan ağ yönetim sistemi ile hatasız bir ağ elde etmek amaçlanır.

4.5/5 - (8 votes)
Etiketler: