İçeriğe geç

Network Kablosu

Network kablosu, yöneticiler, bilgisayarlar, sunucular ve diğer ağ bileşenleri arasında veri aktarımı ve bağlantı kurulmasını sağlayan kabloları ifade etmektedir. Bu kabloların dayanıklı ve kaliteli olması alınan hizmetin de daha verimli olmasını sağlayacaktır. Kabloların farklı uzunlukları ve kendilerine has özellikleri bu kabloların farklı alanlarda rahatlıkla tercih edilebilmesini sağlamaktadır.
Veri transferinin daha hızlı ve daha büyük olarak sağlanabilmesi için fiber optik kablolardan faydalanılmaktadır. Fiber optik kablo türleri plastik ipler veya cam aracılığı ile veriyi ileten araçlardandır. Bu tür kabloların en belirgin özelliği veri taşıma kapasitesinin yüksek olması ve büyük bant genişliğine sahip olmasıdır.

Network Kablo Çeşitleri
Ağların kullanım amacına bağlı olarak fiber optik, FTP, STP, UTP gibi farklı türlerde kablo çeşitleri bulunmaktadır. Topoloji ve ağ yapısı uygun kablo seçiminde önemli yer tutan unsurlardandır. Topoloji kavramı bir bilgisayarın nasıl bağlanacağı, nasıl yerleşeceği ve veri iletiminin ne şekilde sağlanacağını belirleyen yapı anlamındadır.

Telefon ve ağ altyapılarında kullanılan Cat5 kablo ethernet kablosu olarak da bilinmektedir. Bu kabloların içerisinde 4 çift korumasız bükümlü bakır kablo yer almaktadır. Cat6 kablo ethernet kablolarında kullanılan çift bükümlü kablolardır. Ethernet sağlamak amacıyla kullanılan Cat7 kablo 600 Mhz ‘ye kadar veri iletimi sağlamaktadır.
Network kablosu sonlandırılması için Rj45 veya keystone jack konnektör kullanılır. Network kablolarının fiyatları kablonun korumalı ya da korumasız olması, çevresel faktörler, veri hızı gereksinimi gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kablo seçimi yaparken tüm bu etkenlerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Network kabloları, bilgisayarlar ve ağlar arasında veri bağlamak ve aktarmak için kullanılır. Farklı ağ kabloları türleri vardır ve kullanılacak uygun tip, ağın yapısına ve topolojisine bağlıdır. En yaygın olanları ise Cat5, Cat6, Cat6A, Cat7 ve fiber optiktir